Wat is SLS en SLES?

SLS oftewel Sodium Lauryl Sulfate, is een agressieve stof en heeft, ook in lage concentraties, een irriterend effect op de huid. Het probleem met SLS is dat de stof heel krachtig is. Het verwijderd niet alleen vuil, maar tast ook de opperhuid aan. Het droogt de huid uit en beschadigt de huid. Voor SLES, oftwel Sodium Laureth Sulfate, geldt dit in mindere mate. Het nadeel van SLES is dat het als bijproduct dioxaan bevat. Er bestaan sterke vermoedens dat dioxaan kankerverwekkend is. Waarom worden deze stoffen dan zo veel gebruikt? Simpelweg omdat dit hele goedkope reinigers zijn die zorgen voor veel schuim. Dit is ook de reden waarom deze twee ingrediënten vaak bovenaan in de ingrediëntenlijst te vinden zijn van vele shampoos.